Kể từ khi xem một bộ phim bóng bàn đẹp, tôi đã trở thành một người đam mê bóng bàn, thậm chí ngoài xã hội và cũng hẹn hò với các đồng nghiệp cùng chơi bóng bàn.

Bạn tôi đã đề nghị tôi: Vì bạn thích rất nhiều, tại sao không mở một quảng cáo trang web?

ĐOÁN XEM NÀO?Đây là một ý tưởng tuyệt vời!Vì vậy, tôi đã mở trang web này!!